Thông Báo

Cập nhật các thông báo của Công ty

Năm Canh Tý 2020

Thông báo Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2020

Kính gửi Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác,  Công ty TNHH ALO VIỆT NAM xin trân trọng thông báo tới Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác lịch nghỉ Tết Âm lịch 2020 cụ thể như sau:  Ngày nghỉ: Bắt đầu từ Thứ Tư ngày 22/01/2020 Ngày làm việc bình thường trở lại: Thứ Năm ngày…

Xem thêm
happy new year 2020

Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020

Kính gửi Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác,  Công ty TNHH ALO VIỆT NAM xin trân trọng thông báo tới Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020 cụ thể như sau:  Ngày nghỉ: Thứ Tư ngày 01/01/2020.  Ngày làm việc bình thường trở lại: Thứ Năm ngày 02/01/2020.  Chúng tôi…

Xem thêm