Dây nhảy đầu N đực N đực 0.2m

Dây nhảy Jumper đầu Nm Nm 0.2m là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, dây có độ dài 0.2 m gồm hai đầu loại N đực. Dùng để đấu nối trong hệ thống.