Đầu nối N Male Connector vuông cho cáp feeder 1/2″

Đầu nối N Male Connector vuông cho cáp feeder 1/2″ tên tiếng Anh đầy đủ là N Male Right Angle Connector for 1/2 Coaxial Cable. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, là loại đầu nối loại vuông có một đầu chuẩn N đực