Đầu nối N Male Connector cho cáp siêu mềm feeder 1/2″

Đầu nối N Male Connector cho cáp siêu mềm feeder 1/2″ tên tiếng Anh đầy đủ là N Male Connector for 1/2” flexible feeder. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, có dạng thẳng và có một đầu chuẩn N đực.