Đầu nối N Female Connector cho cáp feeder 7/8″

Đầu nối N Female Connector cho cáp feeder 7/8″ tên tiếng Anh đầy đủ là N Female Connector for 7/8 Coaxial Cable, đầu nối loại thẳng có một đầu chuẩn N cái.