Đầu nối DIN Male Connector vuông cho cáp feeder 1/2″

Đầu nối DIN Male Connector vuông cho cáp feeder 1/2″ có tên tiếng Anh đầy đủ là DIN Male Connector Right angle for 1/2″ Coaxial Cable. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, cói dạng góc vuông và có một đầu chuẩn DIN đực.