Đầu chuyển đổi vuông N đực N đực

Đầu chuyển đổi Nm Nm Right Angle Adaptor sử dụng để đấu nối với các thiết bị khác trong hệ thống, là loại đầu chuyển đổi kiểu vuông gồm 2 đầu đực.