Đầu chuyển đổi vuông N đực N cái

Đầu chuyển đổi vuông N đực N cái  tên tiếng Anh là Nm Nf Right Angle Adaptor. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, là loại đầu chuyển đổi kiểu vuông gồm một đầu đực và một đầu cái chuẩn N.