Đầu chuyển đổi thẳng N đực N đực

Đầu chuyển đổi thẳng N đực N đực tên tiếng Anh là Nm Nm Adaptor. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, là loại đầu chuyển đổi kiểu thẳng gồm 2 đầu đực.