Đầu chuyển đổi thẳng N đực N cái

Đầu chuyển đổi thẳng N đực N cái tên tiếng Anh là Nm Nf ADAPTOR. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, là loại đầu chuyển đổi kiểu thẳng gồm 1 đầu N đực và 1 đầu N cái.