Đầu chuyển đổi thẳng N cái N cái

Đầu chuyển đổi thẳng N cái N cái tên tiếng Anh là Nf Nf ADAPTOR. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS là loại đầu chuyển đổi kiểu thẳng gồm 2 đầu cái.