Đầu chuyển đổi thẳng DIN đực N đực

Đầu chuyển đổi thẳng DIN đực N đực tên tiếng Anh là DIN Male N Male Adaptor. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, là loại đầu chuyển đổi kiểu thẳng gồm 1 đầu chuẩn DIN đực và 1 đầu chuẩn N đực.