Đầu chuyển đổi thẳng DIN đực N cái

Đầu chuyển đổi thẳng DIN đực N cái  tên tiếng Anh là DIN Male N Female Adaptor. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, là loại đầu chuyển đổi kiểu thẳng gồm 1 đầu chuẩn DIN đực và 1 đầu chuẩn N cái.