Đầu chuyển đổi thẳng DIN cái N đực

Đầu chuyển đổi thẳng DIN cái N đực tên tiếng Anh là DIN Female N Male Adaptor. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS là loại đầu chuyển đổi kiểu thẳng gồm 1 đầu chuẩn DIN cái và 1 đầu chuẩn N đực.