Đầu chuyển đổi thẳng DIN cái DIN cái

Đầu chuyển đổi thẳng DIN cái DIN cái tên tiếng Anh là Din Female Din Female ADAPTOR. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, là loại đầu chuyển đổi kiểu thẳng gồm 1 đầu DIN cái và 1 đầu DIN cái.