Đầu chuyển đổi thẳng DIN cái N cái

Đầu chuyển đổi DIN Female N Female Adaptor là một trong những vật tư IBS, là dạng đầu chuyển đổi kiểu thẳng gồm 1 đầu chuẩn DIN cái và 1 đầu chuẩn N cái.