Bộ chia công suất lệch 30db dải tần số 2700Mhz

Bộ chia công suất lệch 30db dải tần số 2700Mhz tên tiếng Anh là Directional Coupler 30dB 2700MHZ. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, gồm có 3 đầu, 1 đầu vào, 1 đầu ra thẳng và 1 đầu ra phân nhánh để giảm công suất xuống 30dB.