Bộ chia công suất lệch 8db dải tần số 2700Mhz

Bộ chia công suất lệch 8db dải tần số 2700Mhz tên tiếng Anh là Directional Coupler 8dB 2700MHZ. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, gồm có 3 đầu, 1 đầu vào, 1 đầu ra thẳng và 1 đầu ra phân nhánh để giảm công suất xuống 8dB.