Bộ chia công suất lệch 6db dải tần số 2700Mhz

Bộ chia Directional Coupler 6dB 2700MHZ là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, gồm có 3 đầu, 1 đầu vào, 1 đầu ra thẳng và 1 đầu ra phân nhánh để giảm công suất xuống 6dB.