Bộ chia công suất lệch 15db dải tần số 2700Mhz

Bộ chia công suất lệch 15db dải tần số 2700Mhz tên tiếng Anh là Directional Coupler 12dB 2700MHZ. Gồm có 3 đầu, 1 đầu vào, 1 đầu ra thẳng và 1 đầu ra phân nhánh để giảm công suất xuống 15dB.