Bộ chia công suất lệch 10db dải tần số 2700Mhz

Bộ chia công suất lệch 10db dải tần số 2700Mhz tên tiếng Anh là Directional Coupler 10dB 2700MHZ. Gồm có 3 đầu, 1 đầu vào, 1 đầu ra thẳng và 1 đầu ra phân nhánh để giảm công suất xuống 10dB.