Bộ chia công suất hybrid 3dB 2500Mhz

Bộ chia công suất hybrid 3dB 2500Mhz tên tiếng Anh là Hybrid Coupler 3dB 2500Mhz. Đây là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS. Gồm có 4 đầu, 2 đầu vào, 2 đầu ra công suất giảm 3dB.