Bộ chia công suất đều 3 đường 2700Mhz

Bộ chia công suất đều 3 đường 2700Mhz tên tiếng Anh là 3 Way Splitter 2700Mhz. Gồm có 4 cổng trong đó 1 cổng vào và 3 cổng ra. Chia công suất đều ra ba cổng đầu ra. Phục vụ phủ sóng 4G nâng cao chất lượng mạng viễn thông.