Bộ chia công suất đều 2 đường 2700Mhz

Bộ chia công suất đều 2 đường 2700Mhz tên tiếng Anh là 2 Way Splitter 2700Mhz. Gồm có 3 cổng trong đó 1 cổng vào và 2 cổng ra. Chia công suất đều ra hai cổng đầu ra. Phục vụ phủ sóng 4G nâng cao chất lượng mạng viễn thông.