BẢO MẬT LTE

Cơ sở về bảo mật LTE

Khi phát triển các yếu tố bảo mật LTE, có một số yêu cầu chính được lưu ý:

  • Bảo mật LTE phải cung cấp ít nhất cùng mức độ bảo mật được cung cấp bởi các dịch vụ 3G.
  • Các biện pháp bảo mật LTE không ảnh hưởng đến sự tiện lợi của người dùng.
  • Các biện pháp an ninh LTE được thực hiện nên cung cấp khả năng bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ Internet.
  • Các chức năng bảo mật do LTE cung cấp không ảnh hưởng đến việc chuyển đổi từ các dịch vụ 3G hiện có sang LTE.
  • USIM hiện đang được sử dụng cho các dịch vụ 3G vẫn nên được sử dụng.

Những thay đổi chính đã được yêu cầu để thực hiện mức độ bảo mật LTE yêu cầu được tóm tắt dưới đây:

  • Một hệ thống khóa phân cấp mới đã được giới thiệu trong đó các khóa có thể được thay đổi cho các mục đích khác nhau.
  • Các chức năng bảo mật LTE cho Non-Access Stratum, NAS và Access Stratum, AS đã được tách ra. Các chức năng NAS là những chức năng mà quá trình xử lý được thực hiện giữa mạng lõi và thiết bị đầu cuối di động hoặc UE. Các hàm AS bao gồm các thông tin liên lạc giữa cạnh mạng, tức là nút B tiến hóa B, eNB và UE.
  • Khái niệm về bảo mật chuyển tiếp đã được giới thiệu cho bảo mật LTE.
  • Các chức năng bảo mật LTE đã được giới thiệu giữa mạng 3G hiện có và mạng LTE.
phương thức tấn công mạng 4g lte
LTE USIM

Một trong những yếu tố quan trọng trong bảo mật của GSM, UMTS và giờ đây LTE là khái niệm về mô-đun nhận dạng thuê bao, SIM. Thẻ này mang danh tính của người đăng ký theo kiểu mã hóa và điều này có thể cho phép người đăng ký giữ danh tính của họ trong khi chuyển hoặc nâng cấp điện thoại.

Với dạng chuyển đổi 2G – GSM thành 3G – UMTS, ý tưởng về SIM đã được nâng cấp và sử dụng Mô-đun nhận dạng thuê bao USIM – UMTS. Điều này mang lại nhiều chức năng hơn, có bộ nhớ lớn hơn, v.v.

Đối với LTE, chỉ có thể sử dụng USIM – các thẻ SIM cũ hơn không tương thích và có thể không được sử dụng. 

Mr. ALOVN – Dịch và sưu tầm 

Bình luận trên Facebook